Sejm przyjął ustawę mocą której upaństwowiono system ratownictwa medycznego. Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów, 154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.