Błąd medyczny bywa nazywany błędem lekarskim lub błędem w sztuce lekarskiej, choć nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać. Znane porzekadło mówi że „wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy prawo popełniać błędy”.