Poznaliśmy niektóre szczegóły reformy systemu oświaty, w którym nie będzie gimnazjów. ,,Szkoła powszechna będzie jednolita, ośmioklasowa. Nie będzie więc miejsca dla szkół mniejszych, ograniczonych tylko do klas I–IV albo V–VIII"- powiedziała minister Anna Zalewska. Taką informację przekazała ona podczas czerwcowego spotkania z dyrektorami niepublicznych placówek oświatowych w Toruniu. Od 2017 r. gimnazja będą łączone ze szkołami podstawowymi tworząc szkoły powszechne.