Prawie 34 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, przeznaczył samorząd regionu na projekty związane z opieką nad matką i dzieckiem.

Dofinansowanie otrzyma 10 projektów, które mają być realizowane do 2020 roku w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej  w województwie opolskim. Projekty ukierunkowane są przede wszystkim  na wsparcie i opiekę nad ciężarnymi i znajdującymi się w połogu mieszkankami Opolszczyzny, noworodkami i dziećmi do 2 roku życia. Szacuje się , że w całym regionie z programów skorzysta 16 tys. Opolanek i 17 tys. dzieci. Ponad 9 tysięcy dzieci od szóstego tygodnia do drugiego roku życia ma być także zaszczepionych przeciwko pneumokokom.
Najwyższą kwotę dofinansowania – ponad 7 mln zł – otrzymało Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
- To jeden z pierwszych programów adresowanych bezpośrednio do ludzi. Nie dla szpitali, nie na zakup sprzętu, ale na badania, szczepienia i opiekę. Największą wartością programu będzie to, co przekażemy kobietom, dzieciom, środowisku - mówi dr Edward Puchała, dyrektor placówki.
Oprócz tej jednostki, pieniądze na realizację projektów otrzymały też: Optima Medycyna; NZOZ Zdrowa Rodzina S.C. R. Mehl, E. Janiuk. G. Zimnal; Prudnickie Centrum Medyczne; Krapkowickie Centrum Zdrowia; Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu i szpital powiatowy w Strzelcach Opolskich.
Dziś (21.04) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, beneficjenci podpisali umowy na realizację swoich projektów w ramach programu zatytułowanego „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – poprawa opieki nad matką i dzieckiem”. Dziesięć projektów obejmie swoim zasięgiem cały region. Przewidziano w nich m.in. badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia, pozwalające na wczesne wykrycie wad rozwojowych i możliwość wczesnej reakcji w leczeniu płodu, mobilną opiekę okołoporodową (m.in. mobilne szkoły rodzenia, rozszerzoną opiekę położnej środowiskowej, wczesną rehabilitację kobiet po porodzie i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej), specjalistyczne poradnictwo dla rodziców (psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne), pogłębioną diagnostykę rozwoju psychomotorycznego dziecka, poradnictwo multidyscyplinarnego zespołu ds. żywienia dzieci, szczególną opiekę nad dziećmi obciążonymi kardiologicznie, opiekę psychologiczną nad dziećmi i rodzicami.