Sejm przyjął bardzo ważną ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu, zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oaz rozwiązywania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.