W Radzie Dialogu Społecznego pojawi się propozycja podwyższenia płacy minimalnej do kwoty 1920 złotych. W piątek odbyło się posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów podczas, którego omawiano podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku.