Nowoczesna złożyła projekt ustawy nakładającej na pracodawców obowiązek informowania w ogłoszeniu o pracy o wysokości wynagrodzenia na oferowanym stanowisku.